Of Nutmeg and Forts: Indonesian Pride in the Banda Islands’ Unique Natural and Cultural Landscape

Authors

DOI:

https://doi.org/10.25120/etropic.21.1.2022.3864

Keywords:

Banda Islands, UNESCO World Heritage, Natural and Cultural Landscapes, Nutmeg Cultivation, Indonesian Culture

Abstract

This paper discusses the natural and cultural uniqueness of the Banda Islands in Indonesia, with a particular focus on the tiny islands' historical role as the sole source of nutmeg. Taking as its point of departure the Indonesian government's 2015 proposal to recognize the Banda Islands as a UNESCO World Heritage site, this article investigates the islands' features and their historical meanings, and explains the entanglement of the islands' tropical geography and Bandanese cultural heritage. Particular focus is given to the way in which the Bandanese people, and later the Dutch colonials, used and exploited the Banda Islands' natural resource of nutmeg, and how the Bandanese culture was shaped and reshaped through this process. The paper maps the transformation of this nature-culture landscape involving natural resources and their cultivation over the centuries; it additionally explores the various Dutch forts that were erected to defend the colonial spice trade and how these structures later became heritage treasures of the Banda Islands in the 21st century. The paper argues that the process through which Banda’s natural uniqueness created Bandanese culture also nearly caused its downfall, and the resurrection of indigenous Bandanese civilization necessitated an inclusive identity that incorporated Dutch colonial fortresses as reminders of the dark era of colonialism. The natural and cultural entanglement of the Bandanese landscape has created a sense of cultural pride.

Author Biography

Frank Dhont, National Cheng Kung University, Taiwan

Dr Frank Dhont is an Associate Professor at the Department of History, National Cheng Kung University, Taiwan. He is a historian of Southeast Asia with an emphasis on insular Southeast Asia. His research focus is the Indonesian struggle against Dutch colonialism from the early age of European colonialism through the 20th century and Indonesian independence. The author of numerous academic publications on Indonesia in English and Bahasa Indonesia, he is particularly interested in the memory of World War II and the societal changes wrought by the Japanese occupation of Indonesia and Southeast Asia.

References

Andaya, B., & Andaya, L. (2015). A History of Early Modern Southeast Asia, 1400–1830. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139051323

Anonymous.(1780). Nederlandsch India, in haaren tegenwoordigen toestand beschouwd, of Waar en Grondig berigt van haare Regeering, derzelver bestier en handelingen; haare bezittingen; haare militie; haar kwijnenden handel, zeevaart enz. Batavia.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah. (2018). Kabupaten Maluku Tengah Dalam Angka. Badan Pusat Statistik.

Barbosa, D. (1866). A Description of the Coasts of East Africa and Malabar in the beginning of the Sixteenth Century. (H. E. J. Stanley & H. Society, Trans.). London. (Original work published 1524)

Bellwood, P. (2019). The Northern Spice Islands in prehistory, from 40,000 years ago to the recent past. In P. Bellwood (Ed.), The Spice Islands in Prehistory: Archeology in the Northern Moluccas, Indonesia (pp. 211-222). ANU Press. https://doi.org/10.22459/TA50.2019.13

Berg, N. P. van den. (1873). Bijlage E: NOTA over het Eerbiedig Bericht van den Raad extraordinair R. de Klerk wegens den Staat van Banda en de Eijlanden onder dat Gouvernement sorterende, dd. 9 November 1756. In Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Ed.), Notulen van de Algemeene Bestuurs-vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Deel X-1872 (pp. LXIX-LXXVIII). Bruining & Wijt.

Bleeker, P. (1856). Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel (Vol. 2). Lange & Co.

Bry, J. T. de. (1612). Abbildung der zwo Stätte Ortattan und Londor, in der Insel Banda gelegen. In Johan Verken and Gotthard Arthus (Eds.), Neundter Theil Orientalischer Indien, darinnen begrieffen ein kurtze Beschreibung einer Reyse, so von den Holländern un[d] Seeländern, in die Orientalischen Indien, mit neun grossen und vier kleinen Schiffen, unter der Admiralschafft Peter Wilhelm Verhuffen, in Jahren 1607. 1608. und 1609. verricht worden, neben Vermeldung, was ihnen fürnemlich auff solcher Reyse begegnet und zu Handen gangen (p. Illustration XI). Matth. Beckern in Verlegung Iohannis Theodori de Bry.

Chijs, J. A. van der. (1886). De Vestiging van het Nederlandsche Gezag over de Banda-Eilanden (1599-1621). Albrecht, M. Nijhoff.

Dalby, A. (2002). Dangerous Tastes: the Story of Spices. University of California Press.

Ghosh, A. (2021). The Nutmeg’s Curse: Parables for a Planet in Crisis. John Murray Publishers. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226815466.001.0001

Hall, D. E. G. (1955). A History of South-East Asia. Macmillan.

Hancock, J. F. (2021). Spices, Scents and Silk: Catalysts of World Trade. CAB International. https://doi.org/10.1079/9781789249743.0002

Hermans, A. H. W. M. (1926). De notemuskaatcultuur in Nederlands-Indië sedert de opheffing van het monopolie. [Doctoral dissertation, Amsterdam University].

Huysers, A. (1789). Beknopte Beschrijving der Oostindische Etablissementen, vergezeld van eenige bijlagen, zeer dienstig voor lieden die zig in den dienst van de oostermaatschappij begeeven, uit egte berigten te zaamengesteld. Abraham van Paddenburg.

Janse, J. M. (1898). De Nootmuskaat-cultuur in de Minahassa en op de Banda- Eilanden. G.Kolff. https://doi.org/10.5962/bhl.title.127638

Jonge, J. K. J. de (1863). De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië: verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief (Vol. 2). Nijhof.

Jonge, J. K. J. de (1865). De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië: verzameling van onuitgegeven stukken uit het oud-koloniaal archief (Vol. 3). Nijhoff.

Kaartinen, T. (2012). Puisi Lisan Masyarakat Banda Eli Ketahanan Budaya di Maluku setelah Perang Pala. Antropologi Indonesia, 33(2), 228-239. https://doi.org/10.7454/ai.v33i3.2466

Kiers, L. (1943). Coen op Banda: de conqueste getoetst aan het recht van den tijd [Doctoral dissertation, Utrecht University].

Lape, P. V. (2000). Political dynamics and religious change in the late pre-colonial Banda Islands, Eastern Indonesia. World Archeology, 31(1), 138-155. https://doi.org/10.1080/004382400409934

Lencer. (2013 February). Map of the Banda Islands. In Wikipedia.https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24613479

Leupe, P. A. (1855). Beschrijvinge van de Eijlanden Banda, soo die gegeert sijn in de jaren dat onse scheepen daer eerst begonnen te negotijeren ende hoe deselve nu beseth sijn. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlansch-indië, 3(1), 73-105. https://doi.org/10.1163/22134379-90001154

Linden, H. O. van der (1873). Banda en zijne bewoners. Blussé en Van Braam.

Meilink-Roelofsz, M. A. P. (1962). Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and 1630. Martinus Nijhoff. https://doi.org/10.1007/978-94-015-2835-1

Oxley, T. (1856). The Banda nutmeg Plantations. Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, New Series 1, 127-140.

Pires, T. (1944). The Suma Oriental of Tomé Pires: an account of the East, from the Red sea to Japan written in Malacca and India in 1512-1515. (Vol. 1). (A. Cortesão, Ed., &Trans.). Hakluyt Society (Original work published 1944)

Sainsbury, W. N. (Ed.). (1892). East Indies: May 1631. In Sainsbury, W. N. (Ed.), Calendar of State Papers Colonial, East Indies and Persia, Volume 8, 1630-1634 (pp. 154-164).British History Online. http://www.british-history.ac.uk/cal-state-papers/colonial/east-indies-china-japan/vol8/pp154-164 [accessed 17 February 2022]

Schuiling, R. (1889). Nederland tusschen de tropen: aardrijkskunde onzer koloniën in Oost en West. Erven J.J. Tijl.

Tiele, P. A. (1884). De Europeërs in den Maleischen Archipel; Zevende Gedeelte, 1606-1610. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 32(1), 49-118. https://doi.org/10.1163/22134379-90000411

UNESCO World Heritage Centre. (2015, January 30). The Historic and Marine Landscape of the Banda Islands. UNESCO World Heritage Centre. https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6065/

Valeri, V. (1989). Reciprocal Centers: The Siwa-Lima system in the central Moluccas. In The Attraction of Opposites: Thought and Society in the Dualistic Mode. (D. Maybury-Lewis & U. Almagor, Ed.). University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.12429

Vaynes Van Brakell, R. G. B. de. (1863). De Verdediging van Nederlansch Indië, gevolgd door eene proeve van een stelsel van verdediging voor onze bezittingen in den Indische Archipel. P. N. Van Kampen.

Warburg, O. (1897). Die Muskatnuss: ihre Geschichte, Botanik, Kultur, Handel und Verwerthung sowie ihre Verfälschungen und Surrogate. Verlag Von Wilhelm Engelmann. https://doi.org/10.5962/bhl.title.15403

Winn, P. (2006). Tanah Berkat (Blessed Land): The Source of the Local in the Banda Islands, Central Maluku. In T. Reuter (Eds.), Sharing the Earth, Dividing the Land(pp. 113-133). ANU Press. https://doi.org/10.22459/SEDL.10.2006.05

Winn, P. (2010). Slavery and cultural creativity in the Banda Islands. Journal of Southeast Asian Studies. 41(3), 365-389. https://doi.org/10.1017/S0022463410000238

Downloads

Published

2022-03-30

How to Cite

Dhont, F. (2022). Of Nutmeg and Forts: Indonesian Pride in the Banda Islands’ Unique Natural and Cultural Landscape . ETropic: Electronic Journal of Studies in the Tropics, 21(1), 83–98. https://doi.org/10.25120/etropic.21.1.2022.3864